Van bestrijden naar beheren?

In bos- en natuurterreinen wordt de Amerikaanse vogelkers verguisd. Deze oorspronkelijk uit Amerika afkomstige boom is na haar introductie in Nederland en Vlaanderen zo succesvol dat zij letterlijk als een bospest wordt ervaren en met hand en tand wordt bestreden. Al menig beheerder heeft ervaren dat het bestrijden van Amerikaanse vogelkers niet alleen de nodige inzet vergt van tijd en financiële middelen maar dat bestrijding lang niet altijd succesvol is. Vraag die hierbij rijst is: kan het ook anders?

De soort blijkt in haar oorsprongsgebied een waardevolle boomsoort; in onze bossen heeft vogelkers uiteindelijk ook gunstige effecten op het bosecosysteem. In het kader van de optimalisatie van het bosbeheer werkte Bart Nyssen (Bosgroep Zuid Nederland) ondersteund door Jan den Ouden (Wageningen Universiteit) en Kris Verheijen (Universiteit Gent) aan efficiënte en effectieve alternatieven voor het beheer van vogelkers die aansluiten bij de beheerpraktijk. Dit resulteerde in het boek “Amerikaanse vogelkers van bospest tot bosboom”. De inhoud van dit boek staat nu praktisch een op een op deze website, gemakkelijk toegankelijk voor iedereen. Er wordt uitgelegd waarom bestrijding zo lastig is, en er worden alternatieven geboden, om de soorten te beheersen, of zelfs beheren.

Bestellen van het boek kan via Uitgeverij KNNV.

Dit project is mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Brabant.

Logo Provincie NB