Met het inzicht dat bestrijden niet de enige optie is, komen ook de beheervragen; meestal over concrete maatregelen. Vaak zullen verschillende maatregelen gecombineerd worden. De maatregelen zijn niet één op één aan de verschillende beheer strategieën te koppelen.

Er zijn verschillende categorieën maatregelen te onderscheiden. Een eerste groep zijn maatregelen die tot doel hebben het verwijderen van vogelkers. Hierbij is altijd een korte bestrijdingsfase en een langdurige nazorgfase te onderscheiden. Zowel chemische als mechanische bestrijding is mogelijk. Daarnaast zijn er verschillende maatregelen waarmee de beheerder kan sturen in de soortensamenstelling en kwaliteit op de verjongingseenheid. Denk aan het verwijderen van zaadbomen, het knippen en breken van zaailingen of selectie van toekomstbomen. Er is verder een groep maatregelen gericht op de teelt van Amerikaans kersen, onder andere verjonging van vogelkers, selecteren en opvolgen van opties en snoei. De laatste categorie zijn maatregelen gericht op het inbrengen van ontbrekende boom- en struiksoorten, waardoor concurrentie voor de vogelkers ontstaat.