De aanplant van concurrerende opvolgersoorten doorbreekt de dominantie van vogelkers in het bos. Hiervoor kan de volgende werkwijze gehanteerd worden. De schaduwverdragende opvolgersoorten verjongen zich van nature onder scherm dus aanplant onder scherm ligt voor de hand. Als het hoofddoel is het inbrengen van de ontbrekende opvolgersoorten in een bos dat zich spontaan verder mag ontwikkelen, gaat er niets boven het individueel of in kleine groepjes onder scherm aanplanten. Het in kleine groepjes aanplanten op een kapvlakte ligt voor de hand in multifunctioneel bos en natuurbos waarin grootschalige omvorming plaatsvindt. Aanplant van grote groepen op een kapvlakte ligt voor de hand in multifunctioneel bos waarbij houtkwaliteit verwacht wordt van zowel pionier- als opvolgersoorten. Wanneer in, een multifunctioneel bos, de verjonging alleen op opvolgersoorten gericht is, ligt aanplant onder scherm weer meer voor de hand.

De keuze van de in te planten soorten wordt bepaald door de beheerdoelen en de daarvan afgeleide gewenste soorteigenschappen. Hierbij moet onder andere rekening gehouden worden met de groeiplaats en of er wel of geen houtproductie van de soort verwacht wordt. Indien verhogen van de weerbaarheid van het bos vooropstaat is op de lange termijn een zo breed mogelijk spectrum aan soorten aan te bevelen. Op de middellange termijn is het effect het grootst van boomsoorten die voor veel verjonging zorgen. De eventuele verwachte bijdrage van de soort aan de houtopbrengst, laagwaardig hout of waardevol kwaliteitshout, is een ander criterium. Daarnaast zijn kwaliteit van het strooisel en de aantrekkelijkheid voor recreanten belangrijke afwegingen bij de soortenkeuze.