Schaduwverdragende soorten verjongen zich van nature onder scherm,
voordat er op de bosbodem voldoende licht is voor verjonging van de lichtbehoevende
pioniers. Aanplant onder scherm ligt dan ook voor de hand. Toch worden schaduwverdragende soorten, net zoals lichtbehoevende soorten, vaak op een kapvlakte aangeplant. Hierbij speelt onder andere het beheergemak een rol. Zowel onder scherm als
op de kapvlakte kunnen de ontbrekende soorten individueel of groepsgewijs aangeplant
worden.

Wanneer het hoofddoel van de aanplant het inbrengen is van de ontbrekende opvolgersoorten in een bos dat zich spontaan verder mag ontwikkelen, gaat er niets boven
het individueel of in kleine groepjes onder scherm aanplanten van opvolgersoorten.
Onder die omstandigheden is het aan te bevelen om voornamelijk te investeren in
aanplant en het inboeten en de verzorging achterwege te laten.

Opvolgersoorten in kleine groepjes planten op de kapvlakte ligt erg voor de hand in
multifunctioneel bos en natuurbos waarin grootschalige omvorming plaatsvindt. De verzorging bij deze werkwijze is te vergemakkelijken door het plantsoen in rijen te
planten. Door de opvolgersoorten aan de zuidrand van de kapvlakte te planten is het
plantsoen minder blootgesteld aan de verdrogende werking van zon en wind en ondervindt het minder concurrentie van spontane verjonging. Wanneer met uitrijpaden
gewerkt wordt, is plantsoen geplant in rijen evenwijdig aan de uitrijpaden gemakkelijk
terug te vinden.

Aanplant van grote groepen op de kapvlakte ligt voor de hand in multifunctioneel bos waarbij houtkwaliteit verwacht wordt van zowel pionier- als opvolgersoorten. Zonering van de verjongingswijze kan bij deze doelstelling voordelen bieden: spontane verjonging van pionierboomsoorten door middel van groepenkap en groepsgewijze aanplant van opvolgersoorten onder scherm.

Wanneer in multifunctioneel bos de verjonging volledig op opvolgersoorten gericht
is, ligt aanplant van grote groepen onder scherm voor de hand. Deze werkwijze benadert
de natuurlijke verjonging van opvolgersoorten onder natuurlijke omstandigheden
het dichtst. Aanplant onder scherm, individueel, in kleine of grote groepen, is ook
geschikt voor het weerbaar maken van bossen waarin vogelkers domineert.