Er zijn een aantal maatregelen waarmee gestuurd kan worden in soortensamenstelling en kwaliteit op de verjongingseenheid. Een van de maatregelen is het verwijderen van vogelkers zaadbomen, voorafgaand aan de groepenkap. Door lichtgebrek kunnen de vogelkerszaailingen zich niet vestigen. Een maatregel om spontane dennenverjonging te stimuleren is klepelen of frezen van de verjongingsvlakte. Indien hiermee 1 a 2 jaar wordt gewacht worden de reeds gekiemde vogelkerszaailingen meteen gedood. Het knippen en breken van vogelkerszaailingen is een andere maatregel. Hierdoor worden opties van gewenste soorten selectief vrijgesteld van concurrentie, hieruit kunnen later de toekomstbomen geselecteerd worden. De soortenkeuze bepaalt hierbij de intensiteit van het knippen en breken. De tijdsbesteding van deze selectieve aanpak is afhankelijk van de uitgangssituatie en de beoogde soortensamenstelling maar wordt geschat op 1 tot 2,5 dag verdeeld over 5 jaren, bij een 200 opties per hectare. In de jonge stakenfase wordt er nog sporadisch ingegrepen; wel kunnen langzaam groeiende soorten worden geholpen door hun concurrenten af te zetten of te ringen. Een laatste maatregel waarmee in soortensamenstelling en kwaliteit gestuurd kan worden is het selecteren en vrijstellen van toekomstbomen.