Wanneer de verjongingseenheid in de jonge stakenfase terechtgekomen is,
wordt er nog zeer sporadisch ingegrepen. Langzaam groeiende soorten worden geholpen
door concurrenten af te zetten of te ringen. Goed gevormde vitale voorlopers worden bevrijd van slecht gevormde voorlopers. Ook in deze fase bewijzen verzorgingspaden hun nut.