Geleidelijk aan bereiken de bomen op de verjongingseenheid het moment waarop de toekomstbomen geselecteerd en vrijgesteld worden. In de gebruikelijke toekomstbomenmethode wordt dit omslagpunt bereikt wanneer 2/5 van de verwachte
boomhoogte takdood is. In de op kwaliteitshout gerichte QD-methode wordt het  omslagpunt bereikt bij 1/4 van de verwachte boomhoogte, in de praktijk op zandgronden 5 à 6 m.