In opstanden met een gesloten kronendak kan het aandeel vogelkers in de
bosverjonging fors verminderd worden door een vijftal jaren voorafgaand aan de
groepenkap plaatselijk de zaadbomen te doden. Door lichtgebrek kunnen de
vogelkerszaailingen zich niet vestigen en na 3, maximaal 5, jaar verliest het zaad zijn
kiemkracht.