Alle jonge vogelkersen met een rechte gezonde stam en een doorgaande spil
zijn geschikt voor de teelt van kersenkwaliteitshout. Takkigheid is geen probleem zolang
er maar op tijd wordt gesnoeid. Wanneer het kronendak zich boven deze bomen
dreigt te sluiten, is ingrijpen noodzakelijk; een lichtschacht boven de toekomstboom
van minimaal 10 m diameter is wenselijk 54. Bomen die een typische parapluvormige
kroon ontwikkelen, zijn te onderdrukt opgegroeid en reageren niet goed meer op
vrijstellen 38, 56, 57.