Zeker op arme zandgronden moet de sterke kroonuitbreiding in de jeugdfase
optimaal benut worden. De snelle hoogte- en laterale groei van de vogelkers neemt
vanaf 45 tot 50 jaar af. De kroon die dan gevormd is, zal zich nog nauwelijks uitbreiden. Stel vogelkers dan ook zeer vroeg in de stakenfase vrij, wanneer 1/4 van de verwachte boomhoogte overwegend takdood is. Op zandgronden is dit bij een stamlengte zonder levende takken 5 à 6 m. Kies uit de opties toekomstbomen met een gezonde rechte stam, een vitale kroon en sterke groei 56. Deze zijn dan 8 à 11 m hoog en hebben een hoogtegroei van zo’n 80 cm per jaar 198. Meestal is dit bij een leeftijd van 12 tot 15 jaar 56, 57.