1. Verjongen onder licht scherm of in gaten met een breedte van minimaal 10 m
en maximaal 1,5 x de omringende boomhoogte.
2. In gemengde opstanden door selectie sturen op gewenste soortensamenstelling.
3. Vroegtijdig verzorgingspaden aanleggen.
4. Zodra de opstand menshoog opgekroond is 200 opties selecteren.
5. Om de 3 jaar controle of de groeischeut van de opties niet bedreigd wordt.
6. 40 à 50 vitale voorlopers met 5 à 6 m takdode rechte stam selecteren als
toekomstboom.
7. Dode takstompen verwijderen en levende zijtakken onder de gewenste kroonaanzet
snoeien.
8. Voorzichtig vrijstellen, maximaal 1 à 2 concurrenten.
9. Daarna om de 3 jaar de toekomstboom volledig vrijstellen maar niet sterker
dan noodzakelijk.
10. Op 45- à 50-jarige leeftijd heeft de vogelkers vrijwel haar maximale kroonexpansie
bereikt.
11. Op 50- tot 80-jarige leeftijd wordt op zandgronden een dbh van 50 à 60 cm
bereikt.