Vogelkers heeft voor een snelle jeugdgroei veel licht nodig. Tegelijkertijd
zijn de zaailingen en juvenielen gevoelig voor vochttekort als ze blootgesteld worden
aan het directe effect van wind en volle zon. Op de leembodems in de neerslagrijke
Alleghenies in de VS wordt vogelkers door middel van schermkap op kapvlaktes van
meerdere hectaren verjongd. Bij een goede vochtvoorziening kunnen zaailingen vanaf
15 cm hoogte (zo’n 2 jaar oud) aan de volle zon bloot gesteld worden. Zij groeien dan
het snelst 56.

Op droge zandgronden daarentegen stokt de groei van vogelkers zonder scherm vrij
vroeg door vochttekort 54. Op deze groeiplaatsen heeft verjonging onder scherm of na
groepenkap de voorkeur 53, 54. De beste verjongingsresultaten, zowel voor wat betreft
stamtal als hoogte- en diktegroei, worden bereikt op gaten in het kronendak met een
minimale breedte van 10 m 54 en een maximale breedte van 1,5 keer de omringende
boomhoogte 53. De gaten kunnen langwerpig en onbeperkt lang zijn. Deze smalle
openingen in het kronendak beschermen de vogelkers tegen verdroging door wind en
directe instraling van de zon 53.

Natuurlijke verjonging van de vogelkers vestigt zich in de aanwezigheid van zaadbomen
meestal met een voldoende hoog stamtal. Vogelkers vestigt zich makkelijker op
een niet al te dikke strooisellaag dan op minerale bodem 56. Een dichte kruidlaag van
bijvoorbeeld bochtige smele bemoeilijkt de vestiging. Bodembewerking is dan een oplossing. Bovendien bevordert het enkele centimeters diep onderwerken van het zaad
de overlevingskans van de zaailing 56.

Teelt van vogelkers in menging met andere boomsoorten is aan te bevelen vanwege
risicospreiding. Het risico dat bij ziektes en plagen de volledige opstand aangetast
wordt, is dan kleiner. Bovendien vermindert hierdoor het marktrisico. De prijzen voor
kersenhout zijn nu al decennialang hoog. Dit biedt echter geen garantie voor de toekomst.
Menging op de verjongingseenheid kan bevorderd worden met de technieken
beschreven bij ‘Sturen in soortensamenstelling en kwaliteit’.