Vogelkers heeft een sterke tendens tot het maken van waterlot wanneer de stam
plots onderhevig is aan sterke belichting 56. Vrijstaande jonge vogelkersen die over meer
dan 50% van de boomhoogte gesnoeid worden, vormen veel waterlot dat deels niet
meer afsterft 199. Snoeien van takkige jonge bomen kan dus het best in meerdere etappes
gebeuren, maar wel voordat de zijtakken 3 cm dik zijn. Hanteer hierbij als vuistregel
dat nooit meer dan 20% van de levende kroon in één keer weggesnoeid mag worden.