Vaak komt vogelkers als struiklaag of tweede boomlaag onder een scherm
van lichtboomsoorten voor, veelal met een parapluvormige kroon. Deze bomen zijn
voor de teelt van kwaliteitshout ongeschikt. Het best worden deze bomen onderplant
met opvolgersoorten en blijven ze staan totdat de hoofdopstand verjongd wordt. Zij kunnen dan, als brandhout, nog een financiële bijdrage leveren. Onder licht scherm of in lichtschachten komen soms wel vitale bomen voor met een recht stamstuk van twee meter of meer. Wanneer deze bomen het omslagpunt gepasseerd zijn, zullen zij nooit meer A-klasse kwaliteitshout leveren en is B- of B/C-klasse het hoogst haalbare omdat de dode takstompen niet tijdig verwijderd zijn. De eerste vrijstelling moet voorzichtig gebeuren
vanwege de grote kans op waterlotvorming. Daarna moeten de bomen volledig vrijgesteld
worden en blijven.