Effectief verwijderen van vogelkers uit een groot boscomplex duurt zo’n 20
à 30 jaar. De gecombineerde chemisch-mechanische bestrijding kost tussen de 200
en 2200 euro per hectare, afhankelijk van de bedekking. Daarna is elke 5 jaar nazorg
nodig, met een benodigde tijdsbesteding van ongeveer ½ mensjaar per 1000 ha 193. Deze nazorg dient volgehouden te worden totdat het bos voldoende weerbaar is tegen uitbreiding van vogelkers.