De vogelkers is een uitheemse boomsoort, want door de mens geïntroduceerd buiten haar natuurlijke verspreidingsgebied. De soort is volledig ingeburgerd en plant zich succesvol voort. Hebben exoten een negatief of positief effect op de biodiversiteit? Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Vogelkers wordt tot nu toe door 177 insecten als waardplant gebruikt, dit is meer dan het aantal dat op sommige inheemse boomsoorten gevonden wordt. Waarschijnlijk bieden sommige uitheemse boomsoorten meer levenskansen aan organismen dan sommige inheemse soorten. Hoe lang een soort in een regio verblijft, des te meer soorten de nieuwe soort koloniseren. Het is waarschijnlijk dat ook de vogelkers in toenemende mate waardplant wordt voor inheemse organismen.

Meer over de vogelkers als exoot hier.