De bladeren van de vogelkers zijn voedsel voor vele dieren, vooral voor insecten. Opvallend zijn de mieren die aangetrokken worden door de nectar uit de klieren aan de basis van de bladschijf en de bladluizen die leven op de vogelkers 163. Ook rupsen van in Nederland voorkomende vlindersoorten blijken zich tegoed te doen aan de bladeren van de vogelkers, onder andere de rupsen van de koningspage. Deze eten ook de bladeren van sleedoorn en andere prunussoorten. Edelhert en ree eten de bladeren van vogelkers 19, 163, zij het in zeer beperkte mate. Ook gedomesticeerde grote grazers als koeien, schapen en geiten blijken bladeren en twijgen van de vogelkers te eten. Konijnen en hazen (Lepus europaeus) eten zowel de bladeren als hele zaailingen 97, 112 net als houtduiven 163. De schimmel Stigmina carpophila gebruikt de bladeren ook als voedselbron. Dit veroorzaakt de van andere prunussoorten bekende hagelschotziekte.