Bij de bestuiving tijdens de rijke voorjaarsbloei van de vogelkers zijn heel
veel verschillende soorten insecten betrokken waaronder zweefvliegen (Syrphydea)
en bijen (Apis sp.) 58. De bloemen worden waarschijnlijk ook gegeten door de groene
eikenbladroller (Tortrix viridana) en door boorvliegen (Tethritidae).