De paarse korstzwam (Chondrostereum purpureum) leeft op het levende hout van
de vogelkers, net als op dat van de inheemse kersen; dit kan tot afsterven leiden 166. Ook
de echte tondelzwam (Fomes fomentarius) leeft op de vogelkers 167. Op aftakelende bomen wordt regelmatig de zwavelzwam (Laetiporus sulphureus) waargenomen. Recentelijk is de appelspintkever Scolytus mali, een secundaire aantaster van aftakelende bomen, waaronder prunussoorten, aangetroffen op de vogelkers 168.