Ook het strooisel van bladeren, vruchten en twijgen wordt massaal gegeten.
Opvallend is dat in gemengde bossen het vogelkersblad in de herfst als een van de
eerste verdwijnt. Welke honderden, zo niet duizenden soorten schimmels, bacteriën,
springstaarten, mijten, potwormen of regenwormen het strooisel van vogelkers omzetten,
is nauwelijks onderzocht. Regenwormen blijken het strooisel van vogelkers te
verkiezen boven dat van grove den 165.