Op de wortels van vogelkers leven in het oorsprongsgebied Pythium-schimmels.
Zaailingen kunnen hierdoor onder de moederboom afsterven. Deze schimmels
zijn niet soortgebonden en komen ook hier voor. Onderzoekers vermoeden dat in
onze bossen Pythium-schimmels leven op met vogelkers 169, 170.