Het Northern Hardwood Forest omvat ruwweg de bossen gelegen om de grote meren en op de Allegheny en Adirondack plateaus. Het omvat het zuiden van de Canadese provincies Ontario, Québec, New Brunswick en Nova Scotia en in de VS delen van de staten Minnesota, Michigan, West Virginia en Pennsylvania en geheel New York State en New England. Het Northern Hardwood Forest is hoofdzakelijk secundair bos, ontstaan uit verjonging na intensieve houtkap, spontane bosontwikkeling op voormalig extensief beheerde graasweiden en bosaanleg op gedegradeerde arme bodems.