Als vaststaat dat de aanwezigheid van vogelkers de beheerdoelen niet in de weg staat, kan vogelkers geaccepteerd worden als reguliere bosboom. Bij acceptatie van vogelkers in de omvorming naar natuurbos vallen sommige beheerdoelen af, zoals als het behoud van soorten gebonden aan een open bos en het in stand houden van pionierbos. Alle overige natuurbostypen kunnen gerealiseerd worden in aanwezigheid van vogelkers. De vogelkers versnelt de bossuccessie en als er zaadbomen van opvolgersoorten aanwezig zijn, wordt het aandeel vogelkers op termijn kleiner. Door te selecteren in de verjonging kan zowel het aandeel opvolgersoorten als pionierboomsoorten verhoogd worden.

Bij acceptatie in multifunctioneel bosbeheer, stelt de aanwezigheid van vogelkers nieuwe eisen aan de vakbekwaamheid van de beheerder. Door selectie op de verjongingseenheid kan het aandeel vogelkers verlaagt worden, door het bevorderen van gewenste boomsoorten. De vogelkers kan gebruikt worden bij omvorming naar gemengd loofbos. Nieuw in het bosbeheer is het inzetten van vogelkers als houtproductiesoort.