Multifunctioneel bosbeheer verenigt de beheerdoelen natuurbeleving, biodiversiteit, houtteelt. Realisatie van de verschillende ecosysteemdiensten vereist een vakbekwame sturing in de bosontwikkeling. De aanwezigheid van vogelkers in multifunctionele bossen verhoogt niet de beheerintensiteit, maar stelt wel nieuwe eisen aan de vakbekwaamheid
van de beheerder. Door selectie op de verjongingseenheid kan hij het aandeel vogelkers, indien gewenst, verlagen. Niet zozeer door vogelkers te verwijderen, maar door de gewenste boomsoorten te bevorderen (zie ‘sturen in soortensamenstelling en kwaliteit‘). De vogelkers in hetvbos kan gebruikt worden bij omvorming naar gemengd loofbos (zie ‘overgangsfase naar gemengd loofbos‘). Nieuw in het bosbeheer is het gebruik van vogelkers als houtproductiesoort. De teelt van ‘Amerikaans kersen’ biedt de mogelijkheid de houtinkomsten uit het bos te verhogen (zie ‘vogelkers als doelsoort in soortenrijk gemengd bos‘). Voorwaarde is dat de boom in vol daglicht opgroeit, de kroonbasis behouden blijft op een hoogte van 5 à 6 meter en de kroon zich onbeperkt kan ontwikkelen (zie ‘teelt Amerikaans kersen‘).