Als vogelkers de beheerdoelen niet in de weg staat, kan het ‘prunusprobleem’ opgelost worden door de vogelkers te accepteren als een van de boomsoorten in het bos.

Relatie vogelkers met beheerdoelen; een van de drie meest voorkomende beheerdoelen is natuurbeleving; de aanwezigheid van vogelkers doet voor het merendeel van de bosbezoekers weinig af aan hun natuurbeleving. Met betrekking tot biodiversiteit blijkt vogelkers nauwelijks effecten op de biodiversiteit in bossen te hebben die ook niet van inheemse soorten bekend zijn. Bij het derde beheerdoelen; de houtteelt, is de aanwezigheid van vogelkers meestal geen probleem, tenzij verjonging van uitgesproken lichtboomsoorten zoals grove den nagestreefd wordt kan vogelkers voor extra werk zorgen. Vogelkers zelf kan ook een bijdrage leveren aan de houtopbrengsten.

Bosontwikkeling bij acceptatie van vogelkers; acceptatie van de aanwezigheid van vogelkers leidt in onbeheerde bossen (natuurbossen) op lange termijn meestal tot een afname van de populatie vogelkers. De precieze manier waarop deze ontwikkeling gaat is afhankelijk van de aanwezigheid van opvolgersoorten en de graasdruk.