De aanwezigheid van vogelkers doet voor het merendeel van de bosbezoekers
weinig af aan hun natuurbeleving, maar er blijft een kleine groep voor wie dat
anders kan liggen vanwege een voorkeur voor bossen zonder exoten (zie natuurbeleving).
Vogelkers blijkt nauwelijks effecten op de biodiversiteit in bossen te hebben die ook
niet van inheemse boomsoorten bekend zijn. De soortendiversiteit laat een verschuiving
zien van heiderelictsoorten naar typische bossoorten. Vogelkers blijkt bovendien
een waardplant te zijn voor vele inheemse organismen (zie biodiversiteit). Ook in de
houtteelt is de aanwezigheid van vogelkers meestal geen probleem. Alleen wanneer
verjonging van uitgesproken lichtboomsoorten – zoals de grove den – nagestreefd
wordt, kan vogelkers voor extra werk zorgen (zie houtteelt). Vogelkers zelf kan, als
brand-, zaag of fineerhout, ook een bijdrage leveren aan de houtopbrengsten.