Het beheer van een bos bestaat uit het maken van keuzes waarbij vaak verschillende doelen een rol spelen. Maatschappelijke diensten als natuurbeleving, biodiversiteit en houtproductie plus meer persoonlijke doelen als het voorzetten van het familie-eigendom, rust, stilte etc. Welke beheerdoelen worden bedreigd en welke kansen biedt vogelkers bij de realisatie van deze doelen? Voor alle functies die het bos heeft kan vogelkers als positief of negatief beschouwd worden. De kunst van het bosbeheer is het zodanig sturen van de boomsoortensamenstelling en de bosstructuur dat de gewenste doelstellingen gerealiseerd worden. Dit sturen biedt meerdere opties in de omgang met vogelkers.

Meer uitgebreid over het onderwerp beheerafwegingen, beheerdoelen en beheertypen hier.