Het beheer van een bos bestaat uit het maken van keuzes. Moeilijk vergelijkbare
grootheden worden tegen elkaar afgewogen: de optimalisatie van maatschappelijke
diensten als houtproductie, biodiversiteit en natuurbeleving en meer persoonlijke doelen als het voortzetten van het familie-eigendom, het ervaren van rust en stilte, nostalgie naar het verleden. Op de achtergrond spelen voor de bosbeheerder de financiën, de verwachte inkomsten en de kosten samenhangend met het boseigendom, en de realisatie van de beoogde doelen. Hoe om te gaan met de vogelkers maakt onderdeel uit van het geheel aan keuzes in het bosbeheer. Welke beheerdoelen worden bedreigd en welke kansen biedt vogelkers bij de realisatie van deze doelen? Voor iedere functie die een bos heeft kan de vogelkers als positief of negatief beschouwd worden.

In het dichtbevolkte Noordwest-Europa is natuurbeleving de belangrijkste maatschappelijke functie van bossen. Voor recreanten is de vogelkers meestal gewoon een mooie boom. Professioneel betrokkenen als natuuronderzoekers en bosexploitanten hebben een uiteenlopende waardering voor de vogelkers, afhankelijk van hun interesse (zie ook Natuurbeleving).

De vogelkers doet als waardplant niet onder voor menig inheemse boom- en struiksoort,
al betreft het hier meestal soorten die ook op andere soorten voorkomen. Doordat
de vogelkers meer schaduw veroorzaakt en een rijker strooisel voortbrengt dan inheemse
pionierboomsoorten, heeft zij een andere invloed op de kruidlaag; de samenstelling
verschuift van soorten gebonden aan licht en een arme bodem naar soorten die eerder
geassocieerd worden met donkerder bos op rijke bodem (zie Biodiversiteit).

In de houtteelt ervaart men vogelkers voornamelijk bij de verjonging van pionierboomsoorten als een probleem. Door gerichte selectiemaatregelen in het kader van
een boomgericht bosbeheer toe te passen, kan vogelkers als een begeleidende boomsoort
beheerd worden in plaats van als ‘hinderlijk loofhout’. Wanneer vogelkers in de
omvorming naar weerbaar gemengd loofbos als productieboomsoort meegenomen
wordt, levert zij een bijdrage aan de inkomsten uit houtverkoop (zie ook Houtteelt).

De kunst van het bosbeheer is het zodanig sturen van de boomsoortensamenstelling
en de bosstructuur dat de gewenste doelstellingen gerealiseerd worden. Dit sturen
biedt meerdere opties in de omgang met de vogelkers.