Vogelkers kan in bosecosystemen een dusdanig groot aandeel hebben in boomof
struiklaag dat dit ten koste kan gaan van de functievervulling van deze bossen ten
aanzien van natuurbeleving, biodiversiteit of houtproductie (zie ‘beheerafwegingen, beheerdoelen en beheertypen’). Onderstaande beslisboom helpt bij het maken van een keuze uit de drie benoemde beheerstrategieën. Indien de beheerder een vraag niet voor het gehele bos op dezelfde wijze kan beantwoorden, kan hij het bos opsplitsen en per deel de beslisboom doorlopen.

Beslisboom beheerstrategie