Veelal zijn in het bosbeheer onvoldoende middelen voorhanden om alle gewenste
bestrijding uit te voeren. Prioriteit moet dan gegeven worden aan niet-weerbare
opstanden met een lage vogelkersbedekking. Voorkomen dat vogelkers zich vestigt,
is veel goedkoper dan het verwijderen van een populatie. Alleen bij hoge urgentie is
het prioritair aanpakken van opstanden met een hoge vogelkersbedekking verantwoord.
Bij bestrijden van vogelkers worden de vervolgkosten vaak onderschat. Een
onderbouwde meerjarenplanning in combinatie met het spreiden van de bestrijding
in de tijd, kan voorkomen dat het bos opnieuw volloopt met vogelkers.