Bestrijden van vogelkers is zinvol wanneer;

-de aanwezigheid van vogelkers de realisatie van beheerdoelen hindert én

-het gevoerde bosbeheer leidt tot veel licht op de bosbodem én

-de bestrijding financieel en organisatorisch haalbaar is

Wil de aanpak succesvol zijn dan moet voldaan worden aan de hierna volgende voorwaarden. De continuïteit moet gewaarborgd zijn; de beheerder moet elke 5 jaar nazorg plegen waarbij alle vogelkerszaailingen verwijderd worden. Ook de schaal waarop bestreden wordt is van belang. De kosten voor het bestrijden zijn het hoogste op plaatsen waar veel vogelkerszaadbomen voorkomen. In een klein bos, gelegen tussen percelen van andere eigenaren waarin vogelkerszaadbomen voorkomen, brengt bestrijden bijvoorbeeld permanent hoge kosten met zich mee. Daarbij moeten de financiële middelen voor een continue inspanning gedurende enkele decennia aanwezig zijn.