Een succesvolle bestrijding van de vogelkers vraagt om een continue inspanning
gedurende enkele decennia. Bestrijding op grote schaal verlengt meestal nog de
tijdsduur. Vooraleer aan de bestrijding te beginnen, moeten daarom gedurende enkele
decennia de financiële middelen beschikbaar zijn om de bestrijding ook succesvol af
te ronden.