Wanneer de vogelkerspopulatie na decennialange continue bestrijding sterk
teruggedrongen is, moet de beheerder elke 5 jaar nazorg plegen waarbij alle vogelkerszaailingen verwijderd worden (zie ook ‘sturen in soortensamenstelling en kwaliteit‘).  Deze volgehouden inspanning is essentieel voor een geslaagde bestrijding. Een gebrek aan continuïteit in dit beheer doet alle inspanningen teniet.