Gemengd structuurrijk bos, bestaande uit de lichtboomsoorten grove den, lariks, eik,
berk, lijsterbes en de struiken Europese vogelkers en vuilboom, heeft een hoge weerbaarheid. Indien de bosfunctie uitsluitend bestaat uit natuurbehoud en recreatie is de
weerbaarheid van dit bostype voldoende hoog. Die weerbaarheid wordt gemakkelijk
doorbroken indien er verjongingsmaatregelen plaatsvinden. We noemen deze bossen
tijdelijk weerbaar bos. Door selectie op de verjongingseenheid kan een te hoog aandeel
vogelkers in de verjonging teruggedrongen worden (zie ‘sturen in soortensamenstelling en kwaliteit‘)