In Amerika zijn er waarnemingen dat vogelkerskiemplanten verwelken in de
buurt van volwassen vogelkersen terwijl er in principe voldoende licht aanwezig is
voor een gezonde ontwikkeling van de zaailingen. De verklaring hiervoor zou de aanwezigheid zijn van verschillende schimmels uit de Pythium-familie 136-140. De impact
van Pythium zou het grootst zijn op vochtige bodems 141. Ook in Europa wordt soms
waargenomen dat zich onder vogelkers lichtbehoevende soorten vestigen terwijl de
kiemplanten van vogelkers verwelken.