De aanwezigheid van vogelkers in het bos verhindert de vestiging van schaduwtolerante
bomen en struiken niet 34. Toch komen beheerders in de praktijk deze verjonging onder vogelkers niet zo vaak tegen. Bij de aanleg van onze bossen op arme en droge heiden en stuifduinen werden alleen pionierboomsoorten geplant. Hierdoor ontbreken vrijwel overal zaadbomen van soorten die zich onder vogelkers kunnen verjongen en moet het zaad van opvolgersoorten van ver komen. Vanhellemont 34 vond zaailingen van opvolgersoorten onder vogelkers ondanks de afwezigheid van zaadbomen van deze soorten. Het zaad was dan afkomstig van moederbomen in oude houtwallen, stedelijk groen of een woonwijk bij het bos.