Vogelkerszaailingen of -struiken sterven niet altijd af bij onvoldoende licht.
Soms gaan alleen de takken dood en schiet de plant aan de onderkant weer uit 108, 109.
Ook dit is een strategie die het afsterven uitstelt tot er weer voldoende licht aanwezig
is. Closset-Kopp et al. 32 noemen dit ‘Alice-gedrag’ naar het boek Alice’s adventures in
Wonderland van Lewis Carroll. Alice eet paddenstoelen om haar grootte aan te passen
aan de veranderende omstandigheden. Ook afgevreten, afgebroken of platgedrukte
vogelkers (bijvoorbeeld door oogst of windworp) schiet weer uit aan de wortelaanzet.
Deze opslag groeit sneller dan zaailingen en is een belangrijke bron van verjonging in
bossen waar vogelkershout geteeld wordt 38. Kwalitatief goede vogelkersopstanden,
ontstaan na kap en afzetten van de struiklaag, bestaan vaak voor de helft uit stronkopslag
77. Marquis waarschuwt geen stronkopslag van bomen dikker dan 25 cm te
gebruiken voor houtproductie vanwege een hoger risico op stamrot 38.