De vogelkers bloeit hier, net als in Amerika, van mei tot juni met een overweldigende
hoeveelheid witte bloesem 32, 72. Een volwassen boom in het bos draagt
tot 130.000 bloemen 73. Slechts 3-13% van de bloemen brengt het tot groene kersen in
juli. Hiervan valt nog een kwart onrijp van de boom. In augustus vindt de rijping tot
zwarte vruchten plaats 74. Onder scherm rijpen de vruchten tot een maand later af 36, 73.
Volwassen bomen dragen 1500-6500 rijpe kersen onder scherm 32, 73 en tot 7800 in het
volle licht 61.

De vogelkers produceert in haar oorspronkelijk verspreidingsgebied niet ieder jaar
evenveel zaad. In de Alleghenies heeft zij gemiddeld om het jaar een goed zaadjaar
(Marquis, 1990) en in Ontario om de 3 à 4 jaar 75, terwijl bosbeheerders in de Adirondacks zien dat de bomen daar gemiddeld eens in de 7 jaar veel zaad produceren.
In Noordwest-Europa wordt er ook variatie in zaadvorming tussen de verschillende
jaren waargenomen, zij het dat het hier eerder verschillen tussen bomen betreft 18, 73.
De belangrijkste oorzaak voor het mislukken van de bestuiving zijn de weersomstandigheden tijdens de bloei in mei. Op koude, vochtige dagen met weinig zonneschijn zijn de insecten die voor de bestuiving zorgen, minder actief 76. Daarnaast bevriezen bloesem en jonge vruchten bij late voorjaarsvorst 38, 77. Deze afhankelijkheid van het weer in mei verklaart waarschijnlijk waarom jaren met weinig vruchtzetting zich in
het oorspronkelijke verspreidingsgebied nadrukkelijker voordoen dan hier. Het lijkt erop dat de vogelkers een regelmatiger zaadzetting heeft in ons gematigd zeeklimaat
met zachter voorjaarsweer dan in het continentalere klimaat, waar de boom vandaan
komt, met frequente voorjaarsvorst.
Vogelkers produceert al op jonge leeftijd zaad, afhankelijk van de lichtomstandigheden.
In open terrein wordt vanaf 4-10 jaar zaad geproduceerd 38, 74, 77. In open bossen al
vanaf 7 jaar, terwijl het onder scherm tot 20 jaar duurt voordat zaad gevormd wordt 18.
Vanhellemont stelde vast dat slechts 10% van de struiken in de onderetage enig teken
van bloei of vruchten toonde 34. Stronkopslag kan echter al na 3 jaar weer in het zaad
staan 37.