Op heide en droge graslanden zetten pionierboomsoorten als grove den en ruwe berk (Betula pendula) de successie naar bos in. Het verwijderen van bosopslag is dan ook een vast onderdeel van heidebeheer. Vogelkers vestigt zich niet zo gemakkelijk in een heideterrein omdat het zaad door vogels of zoogdieren moet worden aangevoerd. Dit in tegenstelling tot het windverbreide zaad van den en berk. Vogelkerszaailingen vind je op de heide dan ook vaak bij dennetjes of berkjes die vogels als rustbomen gebruiken. Vogelkers wordt om deze reden dan ook tot de late pioniers gerekend. Vogelkers is in het heidebeheer vooral lastig langs bosranden waarin zaadbomen voorkomen en daar waar het bos verwijderd is ten behoeve van heideontwikkeling. Hier  zijn de kiemomstandigheden optimaal en is meestal nog zaad aanwezig.