In het artikel ‘Amerikaanse vogelkers, aanvaarding of beperking?’ uit 1976, wordt als een eerste nuancering gesteld dat de gevolgen van de aanwezigheid van de vogelkers kunnen verschillen naar gelang het gebruiksdoel van het betreffende bos 19. Vervolgens publiceerde de Stichting Kritisch Bosbeheer een brochure over de vogelkers. Deze ‘moet zoveel mogelijk dienstbaar worden gemaakt aan de gewenste bosontwikkeling20. Vrijwel gelijktijdig voerde Staatsbosbeheer een gedifferentieerde aanpak in van de vogelkers 21. ‘Het Staatsbosbeheer achter uitroeiing van de Amerikaanse vogelkers niet haalbaar en voorziet in 1984 voor haar eigen terreinen een afronding van de bestrijding binnen enkele jaren. Een poging tot uitroeiing is niet meer aan de orde. Kennis van groeiplaats, begroeiingtype en voorkomen van prunus moet ertoe leiden dat uiteindelijk bestrijding alleen daar plaatsvindt, waar dit noodzakelijk is’ 13.