De gehanteerde argumenten om in bossen tot bestrijding van de vogelkers over te gaan, staan nu weer onder druk. Na Nederland 27 en Duitsland 18 is in de afgelopen jaren in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk veel ecologisch basisonderzoek verricht naar de actuele en toekomstige rol van de vogelkers in bosecosystemen, de invasiviteit van de soort en haar impact op de biodiversiteit 28-34. Dit geeft voldoende aanleiding om onze omgang met de vogelkers opnieuw te overdenken, en dieper in te gaan op de vraag waarom zo veel aandacht, zowel in beleid als beheer, niet heeft geleid tot uitroeiing van deze soort.