De Amerikaanse vogelkers is op de Vlaamse en Nederlandse zandgronden een algemene boomsoort, en vooral bekend als ondergroei in lichte bossen of als struik in bosranden, houtwallen en houtkanten. De vogelkers komt vaak voor als struik omdat zij in de verschillende bestrijdingsgolven steeds weer is afgezet. Bij voldoende licht groeit zij door tot een reguliere bosboom. De maximale boomhoogte van de vogelkers varieert met de kwaliteit van de groeiplaats. Op goed gedraineerde, leemrijke bodems kan zij in Amerika tot 38 m hoog worden met een diameter op borsthoogte tot 90 cm. In Noordwest-Europa lijkt zij vergelijkbare afmetingen te halen. In bossen op arme zandgronden blijft de boom kleiner, 15 tot 25 m. De hoogtegroei is hier voornamelijk gerelateerd aan het leem- en humusgehalte van de bodemlagen binnen wortelbereik.