De vogelkers draagt vanaf jonge leeftijd zaad: in het volle zonlicht al vanaf 4 tot 7 jaar, onder een kronendank een tiental jaren later. Het merendeel van het zaad valt binnen een straal van enkele meters rond de boom. Vogels en zoogdieren verbreiden zaad over enkele honderden meters. Vooral grotere zoogdieren zorgen voor verbreiding over zeer grote afstanden, zoals de vos (Vulpes vulpes): die kan in een nacht gemakkelijk 10 tot 15 km afleggen. In Noord-Frankrijk werden tot 143 zaden in een vossenuitwerpsel gevonden 36. Vogelkers kan zich dus snel en gemakkelijk over het landschap verbreiden. Het zaad van de vogelkers is gemiddeld tot 3 jaar kiemkrachtig met een maximum van 5 jaar. Onder een licht kronendak van grove den of zomereik (Quercus robur) kan devogelkers een jaar of 60 overleven. Hij vormt dan de zo karakteristieke struik die door kan groeien wanneer het licht in de onderetage toeneemt. Bestrijden van de vogelkers wordt aanzienlijk bemoeilijkt doordat afgezaagde bomen weer sterk uitlopen.