Na de nadruk op natuurbescherming en recreatie wordt ook houtteelt weer belangrijker; het nadenken over kwaliteit en kwantiteit van verjonging, selectie en vrijstellen. Het opstandgerichte beheer wordt vervangen door boomgericht bosbeheer, met als voorbeeld de Duitse QD methode (Qualifizieren-Dimensionieren). Het basisprincipe is Kwalificeren door de opstand gesloten te houden-Dimensioneren door volledig vrijstellen. In boomgericht bosbeheer hoeft vogelkers geen bedreiging te zijn voor de verjonging van lichtboomsoorten. Uit de onderlinge concurrentieverhouding tussen den, lariks, berk en vogelkers bij vol daglicht blijkt dat vogelkers, in de stakenfase, achterblijft bij de andere soorten. Echter in de zaailingenfase neemt vogelkers een groeivoorsprong op de drie andere soorten; dit is dus de meest kritische fase voor verjonging van lichtboomsoorten in aanwezigheid van vogelkersverjonging. Een gerichte positieve selectie, het plaatselijk vrijstellen van gewenste zaailingen, kan een oplossing zijn.