Indien vogelkers als doelsoort gezien wordt is de belangrijkste houtteeltkundige vraag welke diameters en welke houtkwaliteiten op regenwatergevoede zandgronden bereikbaar zijn. De belangrijkste houvast voor de Noordwest-Europese situatie is de kennis uit Amerika. Kersenhout op zandgronden; vogelkers heeft een matige droogtetolerantie en verdraagt een slechte drainage van de bodem niet. De kwaliteit van de groeiplaats beïnvloedt zowel de hoogtegroei als de diktegroei. Op een rijke bodem groeien stammen van bomen met een volledig vrijgestelde kroon 1,5 maal sneller in de dikte dan op een arme groeiplaats. Door vrij opgegroeide vogelkersen in onze streken te vergelijken met groeiklassecurven uit de staat New York kunnen we een groeiplaatsinschatting maken; het blijkt dan dat onze vogelkersen in de hogere indexen vallen.

Licht en diktegroei; onder schaduwdruk vormt vogelkers een parapluvormige kroon, deze onderdrukte vogelkers heeft de soort een beperkte diktegroei. Vogelkers met een gezonde, volledig vrijgestelde kroon heeft net als in Amerika de eerste 50 jaar een snelle diktegroei van 1­2 cm per jaar.

Leeftijd en diktegroei; in het volle licht kan 10 cm diktegroei bereikt worden in 10 jaar tijd, vergeleken met 10 cm in de onderetage binnen 10 tot 40 jaar. De vogelkersen op zandgronden die we nu aantreffen in Nederland en Vlaanderen zijn meestal niet vrijgesteld maar zijn niet minder dik dan in het noordoosten van Amerika of de Alleghenies. Amerikaans kersen op zandgronden lijkt dus mogelijk. Bij het bepalen van de kwaliteit van kersenhout zijn de kwaliteitseisen voor Amerikaans kersen gelijk aan die van Europees kersen. De hoogste prijzen worden betaald voor recht, dik, noest- en foutvrij hout. Brede jaarringen hebben de voorkeur maar levert geen meerwaarde in de prijs op. Uit recent onderzoek naar herkomst blijkt dat ‘onze’ Amerikaanse vogelkers genetisch sterk verwant is met de populaties op het Allegheny-plateau, het black cherry gebied in de VS, en dat de genetische variatie in beide gebieden vergelijkbaar is. Herkomstselectie heeft in Noordwest-Europa nog niet plaatsgevonden.