Wanneer we in Vlaamse en Nederlandse bossen op zandgronden oudere
vogelkersen in het kronendak aantreffen, zijn deze meestal nooit vrijgesteld. Deze bomen zijn echter niet minder dik dan in het noordoosten van Amerika (32 cm na 65 jaar) 187 of in het optimale groeigebied, de Alleghenies (50 cm na 100 jaar) 38. Vrijgestelde bomen hebben op dezelfde leeftijd een veel grotere diktegroei. Uitgaande van een dbh van 13 cm op 15-jarige leeftijd op het moment van vrijstellen en een gemiddelde diktegroei van 1 cm per jaar, bereikt een 50-jarige vogelkers een dbh van 48 cm. 15 jaar vrijgesteld doorgroeien met 0,8 cm per jaar levert een 65-jarige boom met een dbh van 60 cm. Door een toename van de diktegroei (van 1 naar 1,25 cm) ten gevolge van sterker vrijstellen is een dbh van 60 cm bij 50 jaar haalbaar.