Bossen, en daarmee alle bomen uit dat bos, vervullen op hetzelfde moment verschillende functie. Naast houtproductie en biodiversiteit is dat ook natuurbeleving. Ten aanzien van de beleving van vogelkers bestaat er een groot verschil tussen bosbeheerders, bosbezoekers en andere groepen in de samenleving. Verschillende groepen waarderen de vogelkers op een verschillende manier. Het blijkt dat vooral bosbeheerders, zijnde ‘deskundigen’, de vogelkers ervaren als negatief. Houtexploitanten daarentegen zien haar als een houtsoort waar vraag naar is. De ‘gewone’ mensen, bosbezoekers, blijken de vogelkers meestal niet te kennen. Degenen die hem wel kennen waarderen deze om zijn voorjaarsbloei, aanbod aan kersen en mooie kleuren in de herfst. Kortom, ons beeld van het bos wordt gevormd door onze activiteiten in relatie tot dat bos en de bedoelingen die we daarbij hebben. Wanneer mensen niet hebben geleerd de vogelkers als een probleem te zien, is de aanwezigheid hiervan voor hen ook geen probleem.