Bos en bomen zijn belangrijk voor mensen. Mensen hechten aan bos omdat ze er
spannende, leuke ervaringen opgedaan hebben. Meestal als kind. Vanuit deze betrokkenheid staan mensen open voor het behoud van bos en de enorme soortenrijkdom
die het herbergt. ‘Ons bos’ wordt een natuurbos. Wanneer bosbeheerder en bezoeker
samen de ervaring opdoen dat zorgvuldig uitgevoerde houtoogst de bosbeleving en de
natuurwaarde verhoogt, ontstaat er draagvlak voor mooi en duurzaam hout uit ‘ons
bos’. Bossen, en daarmee dus ook alle bomen in dat bos, vervullen op hetzelfde moment
verschillende functies.

De meeste bos- en natuurbeheerders denken dat zij ook de recreant een dienst bewijzen
als zij de vogelkers uit het bos verwijderen. Deze recreant blijkt dit gedrag echter
niet erg begrijpend te bekijken. Ten aanzien van de beleving van vogelkers bestaat er
een groot verschil, op emotioneel niveau, tussen bosbeheerders zijnde ‘de deskundigen’
en bosbezoekers en andere groepen in de samenleving zijnde ‘de gewone mensen’.