Enkele jaren geleden vond in Frankrijk een sociologisch onderzoek plaats naar het
beeld dat bosbezoekers hebben van de vogelkers 29, 69, 142. Daaruit bleek dat ‘deskundigen’, voornamelijk degenen die zich betrokken voelen bij de strijd tegen exoten, de vogelkers ervaren als een boom die de bosbouwkundige, landschappelijke en ecologische orde verstoort. Andere deskundigen, de houtexploitanten, zien in vogelkers een houtsoort waar vraag naar is. Ook sommige boseigenaren overwegen de soort om die
reden aan te planten.

De ‘gewone mensen’, wandelaars en buurtbewoners, blijken de vogelkers meestal niet
te kennen. Zij die de boom wel herkennen houden bij de planning van hun bosbezoek
rekening met de aanwezigheid van de vogelkers. Zij waarderen de uitbundige bloei
in het voorjaar, het overvloedige aanbod aan kersen in de zomer en de mooie herfstkleuren
in de herfst 19, 34. Sommige wandelaars passen hun vaste route in de herfst
aan zodat zij langs de vogelkers komen. Anderen verzamelen de kersen om er jam van
te maken. Insectenliefhebbers en vogelaars waarderen de soort vanwege de aantrekkingskracht van de bloesem en de vruchten. Natuurfotografen zijn vooral geïntrigeerd door het kleurenspel in lente en herfst. Ruiters rijden volgens dit Franse onderzoek graag langs vogelkersen om de kersen te eten. Omwonenden graven vogelkersen uit om deze in hun tuin te planten en er daar van te genieten. En sommige bezoekers vallen bosbeheerders zelfs lastig wanneer deze vogelkers bestrijden 29, 69. Uit de waardering van vogelkers blijkt hoe verschillend het beeld kan zijn dat mensen
van bos en bomen hebben. Ons beeld van het bos wordt gevormd door onze activiteiten
in relatie tot dat bos en de bedoelingen die we daarbij hebben 143. Het beeld dat mensen
hebben van de vogelkers is het resultaat van wisselwerking tussen mens en ecosysteem.
Deze beeldvorming is geen stabiel gegeven maar een dynamisch proces 69.
Wanneer mensen niet geleerd hebben de vogelkers als een probleem te zien, is de
aanwezigheid van de vogelkers voor hen ook geen probleem.